Kompletný servis pre Vaše strojné zariadenia

Vitajte na stránke spoločnosti Diagnostika - servis s.r.o.  Naša spločnosť je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti technickej diagnostiky strojných zariadení, s cieľom poskytnúť zákazníkovi ucelený servis, zameraný na zvýšenie spoľahlivosti a zníženie nákladov na prevádzku a údržbu.


Diagnostika - servis s.r.o.

Spoločnosť  Diagnostika-servis s.r.o. - je obchodno-technická firma zameraná na oblasť služieb v oblasti technickej diagnostiky a starostlivosti o technické zariadenia.  Naša spoločnosť vznikla v roku 2008. Sídlo spoločnosti je strategicky umiestnené v strede Slovenkej  republiky v meste Brezne. Od vzniku spoločnosti poskytujeme služby pre veľký počet slovenských aj zahraničných zákazníkov. Filozofiou firmy je poskytovať ucelený systém servisných prác potrebných pre zabezpečenie spoľahlivosti strojných zariadení. Rozsah našich služieb je navthnutý tak, aby zahŕňal všetky oblasti potrebné pre udržanie Vašich strojných zariadení v požadovanom tecnickom stave. Opierame sa  vysokú odbornosť a bohaté  skúsenosti našich pracovníkov v oblasti poskytovaných činností.

Čo je technická diagnostika?

Technická diagnostika je technický odbor,  ktorého cieľom je na základe merania vhodných fizykálnych veličí, určiť aktuálny stav a  monitorovať zmeny v stave strojných zariadení. Meranie vibrácií, teploty, hlučnosti, analýza stavu mazív a olejov ... sú metódy, ktoré sú najčastejšie  používané ako zdroj informácií pre určenie skutočného stavu. Pod oblasť  technickej diagnostiky spadajú aj ustavovanie strojov, ako nástroj pre zabezpečenie  správnej funkcie zariadení.

Moderný systém údržby.

Technická diagnostika je neoddeliteľnou súčasťou moderných systémov preventívnej a prediktívnej údržby. Informácie o aktuálnom stave tecnických zariadení, sú základom na zabezpečenie funkčnosti a výkonnosti strojných zariadení. Moderné systémy údržby aplikujú  informácie získané z diagnostických meraní a efektívne  plánujú potrebné ľudské i materiáne zdroje na dosiahnutie čo najlepších ekonomických výsledkov.

Zvýšenie spoľahlivosti

Predchádzanie neočakávaným poruchám, výpadkom a prestojom strojných zariadní, zvyšuje ich spoľahlivosť, výkon  a efektivitu výrobného procesu. Diagnostické merania dokážu s vysokou spoľahlivosťou lokalizovať problémy a vznikajúce poruchy. 

Zníženie nákladov

Opravujte len to, čo je potrebné opraviť, vymeňte len to, čo je potrebné vymeniť. Presná znalosť stavu strojného zariadenia umožňuje zamerať pozornosť len na problémové časti výrobných zariadení. Výsledkom je zníženie celkových nákladov na údržbu.