Ustavovanie strojov


Ustavenie  zariadenia je pvým predpokladom správnej funkcie a dlhej životnosti zariadenia. Presné ustavenie rotačných strojov minimalizuje sily pôsobiace na jednotlivé časti  a podľa niektorých štúdií dokonca znižuje spotrebu energie  až do 16 %. Pri výrobných linkách správne ustavenie jednotlivých častí často ovplyvňuje množstvo  a kvalitu produkcie,  prípadne umožňuje zvýšenie pracovných rýchlostí. Pre ustavenie rotačných strojov používame presné laserové systémy Fixtur Laser. Ustavovanie  pracovných liniek, papierenských strojov a pod., je vykonávané pomocou presnej optickej  totálnej stanice  Topcon OS.

ustavovanie horizontálnych rotačných strojov typu motor-spojka-obežné koleso

ustavovanie vertikálnych rotačných strojov

ustavovanie strojov s kardanovými hriadeľmi 

ustavovanie remeňových pohonov

meranie  rovinnosti,  kolmosti, rovnobežnosti, meranie geometrie povrchov ...

inžinierska geodézia