Technické poradenstvo


Firma Diagnostika-servis s.r.o. okrem servisných činností  ponúka  poradenstvo v oblasti technickej diagnostiky a celkovej starostlivosti o rotačné strojné zariadenia a  valivé ložiská. 

poradenstvo v oblasti technickej diagnostiky rotačných strojov a ustavovania strojov

poradenstvo v oblasti starotlivosti o rotačné stroje a valivé ložiská 

posúdenie vhodnosti valivých uložení a návrh nových valivých uložení pre priemyselné zariadenia

vypracovanie pracovných postupov pre montáž a demontáž valivých ložísk 

rozbory olejov a plastických mazív

školenia s tematikou diagnostiky rotačných strojov a ustavovania strojov, školenia s tematikou  starostlivosti o rotačné stroje  a valivé ložiská, školenia s tematikou montáže a demotáže ložísk, ...