Termografia


Termografia - bezdotykové meranie povrchovej teploty objektov, má široké uplatnenie takmer v každej oblasti priemyslu. Sledovanie tepelných procesov, kontrola povrchového rozloženia teploty, lokalizácia miest so zvýšenou teplotou- to všetko umožňuje meranie povrchovej teploty pomocou moderných termografických kamier. 

meranie oteplenia elektrických spojov v elektrorozvodniach

meranie povrchovej teploty výmurovky rotačných a stacionárnych pecí

meranie tepelných únikov budov

meranie stavu izolácií tepelných rozvodov

lokalizácia zdrojov tepla u rotačných strojov

sledovanie a monitorovanie priebehu tepelných procesov