Služby 

Služby poskytované našou spoločnosťou  sú rozdelené do jednotlivých kategórií  podľa zamerania služby a oblasti, ktorú pokrýva. Každá z ponúkaných činností má význam z pohľadu starostlivosti o strojné zariadenia. Systém služieb je navrhnutý tak, aby zahŕňal kompletný rozsah potrebný na zabezpečenie želaného výsledku- ekonomickej a spoľahlivej  prevádzky strojných zariadení.

Diagnostika rotačných strojov 
On-line monitorovacie systémy
Ustavovanie strojov
Termografické merania
Mazanie a mazacie systémy
Technické poradenstvo