Mazanie


Dôležitou súčasťou starostlivosti o strojné zariadenia, je zabezpečenie správneho a efektívneho mazania strojných častí s valivými, alebo trecími komponentami. Dostatočné množstvo maziva v správnom čase a samozrejme vhodnosť a kvalita maziva, sú prvoradým predpokladom správnej funkcie a dlhodobej životnosti strojných zariadení. 

komletné poradenstvo v oblasti olejového  a tukového mazania v priemyslených aplikáciách 

návrh, dodávka a montáž olejových a tukových centrálnych mazacích systémov

opravy a rekonštrukcie centrálnych olejových a tukových mazacích systémov

dodávky náhradných dielov pre centrálne mazacie systémy 

návrhy mazacích plánov