Diagnostika rotačných strojov a valivých ložísk


Monitorovanie stavu rotačných strojov je základom moderného riešenia údržby. Meranie vibrácií a stavu valivých ložísk, sú základom systému efektívnej starostlivosti o Vaše stroje, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu spoľahlivosť zariadenia bez nežiadúcich výpadkov, s čo najnižšími nákladmi na prevádzku a údržbu. Pravidelné meranie  a  analýza stavu, dokáže spoľahlivo odhaliť vyvíjajúce sa poškodenie. Informácie o skutočnom technickom stave  Vám umožnia efektívne  plánovanie údržbárskych zákrokov. Navyše zníženie vibrácií   je v mnohých prípadoch podmienkou pre zvýšenie  produkcie strojného zariadenia.

 

jednorázové merania:  analýza stavu rotačných strojov, analýza príčin kmitania vo frekvenčnej a časovej oblasti, fázová analýza, analýza stavu valivých ložísk

pravidelné meranie:  pravidelné merania stavu rotačných strojov a valivých ložísk v pravidelných časových intervaloch, analýza trendov a predpokladaného vývoja stavu

prevádzkové vyvažovanie:  vyvažovanie rotačných častí strojov ( obežné kolesá ventilátorov, čerpadiel, pracovné hriadele rotačných strojov ...), bez potrebnej demontáže  priamo na zariadení

prevádzkové tvary kmitania: počítačová animácia kmitania rotačných zariadení, frém, budov, za účelom zistenia skutočných deformácií a detekcií príčin problémov s nadmernými vibráciami ,  nízkou životnosťou a pod

meranie otáčok a obvodových rýchlostí  rotačných častí strojných zariadení