Statické testovanie elektrických pohonov


Testovanie izolačného stavu vinutia elektrických pohonov je zamerané na zistenie skutočného stavu izolácie vinutí.  Až 40 % havárií elektrických pohonov je zavinené práve elektrickými poruchami, v dôsledku poškodenia izolácie vinutia elektrických pohonov. Testovanie izolačného stavu je preto výkonný nástroj, ktorý umožňuje odhaliť problémové pohony v dostatočnom predstihu a v spojení s vibračnou diagnostikou ponúka bezkonkurenčný nástroj pre zaistenie bezporuchovosti výrobných zariadení. Pre statické testovanie používame najmodernejší tester  spoločnosti Megger Baker, analyzátor typovej rady DX.

Nízkonapäťové skúšky - meranie odporu, impedancie, indukčnosti a kapacity vinutia.  

Vysokonapäťové skúšky - skúška výdržným napätím , skúška stupňovitým napätím, meranie  polarizačného indexu PI,  meranie dielektrickej absorbcie DA.

Rázová skúška - skúška izolačného stavu medzizávitovej izolácie.